CSD 9 i New York

Daniel Jinnefält var på plats på konferensen CSD 9 (Commission on sustainable development) i New York för Ekodemikers räkning, här under följer hans rapporter.

CSD9-delegater, Foto: Daniel Jinnefält

CSD - Commision of Sutaianable Development - Är en av FN anordnad sammankomst varje år given efter FN:s Miljömöte i Rio 1992.Detta var alltså det nionde och det sista - då det kördes samman med CSD 10 - innan Rio + 10 eller Johannesburg 2002.På CSD diskuteras hållbar utveckling och under första veckan tas alla beslut i konsensus - alla skall vara överens. Sedan tar man beslut i flera större frågor gemensamt under andra veckan. Jag var representant I South Coucus - Utvecklingsländernas församling. Där var jag med om att utarbeta och lämna förslag på uppdrag av South Coucus om en "Digital Island" vilken godtogs av församlingen och överlämnades till presidenten för G77 + China. Jag upplevde att mitt bidrag vid dessa förhandlingar var oerhört givande och mycket uppskattat.

Daniel Jinnefält


[ 010427 ]

Klockan 09:00 sitter jag nu som representant i South caucus grupp på IT-frågor. Närvarande är presidenten för G77 som kommenterar betydelsen av Kyotoavtalet och att det följs. Jag har visat upp det dokument for ett rattvist kreditsystem som jag kommit till New York for att lobba for och kommer att genom South Caucus vilka finner det vara ett gott forslag lagga fram det vid ett mote som satt upp privat for oss. Det ror pa sig med andra ord

Vi har under dagen slipat fardigt pa Syds forslag for en IT losning for hela UN. Jag skickar med en attach pa denna och en samanstallning pa Syds Summit i Algeriet under Oktober 8 - 10.

I kvall kommer vi att ha ytterligare ett mote med South coucus for att fobereda det individuella motet med G77 + China. Jag aterkommer angande detta vidare imorgon

Er representant i New York

Daniel Jinnefalt

 

[ 010425 ]

måndagkvällen tog jag del i southern caucus som diskuterade de uttalande som skall göras inför förhandlingarna vad gäller " Information for decision-making and participation " inför G77 - de 77 fattigaste länderna i världen. Här talas om Syds och i synnerhet Indigenous förutsättningar att skapa "information islands" för att kunna reducera klyftorna mellan folk inom Syd samt till I-länderna. Jag blev här ombedd att tillsammans med Syds expert på IT-frågor sätta samman ett förslag innehållande visionerna kring UMWELT och presentera det inför G77 kl. 09.00 på morgonen. Klockan är i skrivande stund 01:45 och vi är nu klara med den spanska versionen. Vi skall träffas 07:00 i UN byggnaden och färdigställa förslaget så nu är det John Blund en stund. På snart återseende.

Er representant i New York

Daniel Jinnefält

 

[ 010423 ] Hej kära medekodemiker.

Jag är nu på plats och har installerat mig i NY. Vi bor i en tämligen väl tilltagen lägenhet 5 min från UN byggnaden. Vi hade mer plats än väntat tills det i fredags uppstod en incident där ett antal NGO Youth planerade en demonstration som skulle ta plats utanför UN byggnaden. Planeringen tog plats inom byggnaden vilket tydligen var emot UNs regler varför dessa personer kom att hamna i arrest och dessutom förlorade sin uppbackning från hemlandet och fann plötsligt sig själva på gatan. De bor nu hos oss så det ar fullt liv i luckan. På tal om det så är detta en god definition av staden i sin helhet. Jag har kommit i kontakt med en internationell grupp av akademiker som vill forma ett nätverk under UNEP?UNESCO och jag har blivit ombedd att delta i detta arbete. Det känns verkligen som en angelägen utveckling for SE. Nu är jag smått försenad till ett möte angående Zeppelinare som domestiskt hållbart luftburet transportmedel och återkommer vidare imorgon.

Er representant i New York

Daniel Jinnefält